Kontaktinformasjon
Om du har opplysninger om rovvilt eller kadaver av sau eller rein ber vi deg ta kontakt med Statens naturoppsyns rovviltkontakter.
For mer informasjon om erstatning for sau eller rein i ditt fylke ta kontakt med Fylkesmannen eller Reindriftsforvaltningen.
Mer informasjon om rovvilt i Norge finner du på Rovviltportalen.

For overordnet informasjon om rovvilt i Norge eller om du har spørsmål til denne webtjenesten kontakt Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet
Besøksadresse: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim
Postadresse: Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Tlf: 73 58 05 00
Faks: 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no
Naturvårdsverket
Besøksadresse Stockholm: Valhallavägen 195, 115 53 Stockholm
Besøksadresse Östersund: Forskarens väg 5, 831 40 Östersund
Postadresse: Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Tlf: +46 010-698 10 00
E-post: registrator@naturvardsverket.se